YKS (TYT-AYT) Grupları

YKS (TYT-AYT) GRUPLARI ETKİN HIZLI OKUMA VE SINAV TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Etkin Hızlı Okuma Bilgiler

Okuma ve Anlama Hızınızın Ölçümü

Etkin Hızlı Okuma Egzersizleri

Bilgisayar destekli programlar

Çalışma Kitabımız

Basılı kaynaklar (kitaplar, dergiler, gazeteler, web siteleri, e-posta vb)

Hızlı Okumayı Etkileyen Faktörler

Etkin Hızlı Okuma Sistemi

Fotografik Okuma

Ön Okuma

Hızlı Okuma

Detaylı Okuma

İleri Okuma Teknikleri

Esnek Okuma

Tarama Teknikleri

Göz Atma Teknikleri

Seçici Okuma

Etkili gözden Geçirme

değil Alma

Zihin Haritaları Çıkarma

Amaçlı Okuma

Aktif Okuma

Ana düşünce, yardımcı düşünce, konu tespit etme

LKS, YKS (TYT-AYT), ALES, DGS, KPSS Paragraf Soruları Çözümlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

Sınav Odaklı Dikkat Soruları

Sınavlarda Ön Hazırlık

Form Doldurma

Soru Köklerini Okuma

Şıkları Net Görme

Olumlu Olumsuz Soru Köklerini Ayırma

Çeşitli Egzersizler

Soru Çözümleri

LKS, YKS (TYT-AYT), ALES, DGS, KPSS grubun ihtiyacına göre belirlenir.