Ortaöğretim Zeka Becerileri Programı

Ortaöğretim Zeka Becerileri Programı

 

ZEKA

Her bireyin özgür olması için özgür düşünmesi gerekmektedir. Özgürlüğün önündeki en büyük engeli kaldırmaya hazır mısınız? Çocuklarımızın bağımlılıklarını ve bunların verdiği zarara çok değinmek istemiyoruz. Ellerinden tablet ya da cep telefonu düşmeyen, sokakları unutan, koşmayan üstünü başını batırmayan bir gençlik yarattığımızın farkındasınız. Sabahlara karşı bilgisayarda sohbet eden ya da oyunlarla zamanını hiçe harcayan bir çocukluk! Düşünmeyen, kendini ifade edemeyen, kendi kararlarını almayan, çözüm yollarını denemeyen bir birey mi istiyoruz? Tabiki, hayır.
Zeka bir çok zihinsel yeteneğin değişik durum ve koşullarda kullanılmasını içerir. Bu yetenekler arasında başlıcaları:

 1. Sözel Anlayış: sözcükleri tanıma ve anlama,
 2. Sözel Akıcılık: sözel ve yazılı olarak sözcük ve ifadeleri çabucak bulabilme,
 3. Sayısal Yetenek: aritmetiksel işlemleri çabuk ve doğru olarak yapabilme,
 4. Alansal ve Uzay ilişkileri: iki ve üç boyutlu görsel algılamayı yapabilme,
 5. Bellek: işitsel ve görsel olarak belleme gücü,
 6. Algısal Hız: karmaşık bir nesnenin ayrıntılarını görebilme, zemin şekil ilişkisini ayırt edebilme, benzerlik ve farklılıkları doğru olarak algılayabilme,
 7. Mantıklı düşünme: muhakeme yürütebilme, olarak sayılabilir.

ETİKA ZEKA GELİŞİM PROGRAMI
Dikkat ve zeka geliştirme, odaklanma, hafıza teknikleri, düşünme becerileri, dinleme becerileri, matematik uygulamaları, akıl ve zeka oyunlarını kapsamaktadır.

Programın Amacı ve Hedefi

3-6 yaş arası öğrencilerde dikkat, zeka, konsantrasyon ve problem çözme becerilerini güçlendirmek amacımızdır. Programa katılan öğrencilerin dikkat sürelerinin uzaması, dikkat kalitesinin arttırılması, zeka gelişimi, özgüven ve algılarının gelişmesi, sorumluluk bilincinin oluşturulması gibi bir çok gelişim faktörünün kazandırılması amaçlanmaktadır.

 • Öğrencilerin zihinsel kapasitelerini arttırmak
 • Zeka ve dikkat becerilerini geliştirmek
 • Konsantrasyon sürelerini uzatmak
 • Hafıza teknikleri sayesinde unutmanın önüne geçmek
 •  Odaklanma
 • Planlı çalışma ,
 • Sınav dönemlerinde yaşanan stres ve kaygıyı olumlu enerjiye dönüştürmek
 • Motivasyonu ve özgüveni arttırmak
 • Sadece akademik anlamda değil sosyal anlamda da gelişim göstermelerini sağlamak
 • Dikkatini sürdürme, yorum yapabilme yeteneğini arttırma,
 • Benzerlik ve farklılıkları ayırt etme,
 • El – göz koordinasyonunu artırma,
 • Muhakeme ve ilişkilendirme yeteneğini geliştirme,
 • Görme alanını aktif kullanma
 • Çok yönlü düşünme becerisi kazanma,
 • Ayrıntıları fark etme, parça-bütün ilişkisini kurma,
 • Varlıkları biçimlerine ve eşlerine göre sınıflandırma,
 • Görme ve dinleme becerisini geliştirme,
 • Görsel hafızasını ve algısını geliştirme,
 • İnsan – mekan – nesne ilişkilerini kurabilme yönünde geliştirme sağlar.
Neden?

Çocuklar bu  oyunlarla olan zihinsel be bilişsel yeteneklerini geliştirebildikleri gibi yeni yeteneklerde kazanırlar.  Zeka oyunları çocuklara çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünebilme ve öngörme, olasılıkları hesaplama yeteneğini kazandırır. Olaylara ve durumlara nasıl farklı açılardan yaklaşabileceğini, nasıl farklı yorumlar getirebileceğini gösterir. Zeka oyunları yüksek konsantrasyon gerektirdiğinden çocuk bu oyunları oynarken, dikkatini yoğunlaştırma ve bir tek işe konsantre olma becerisi edinir.

Programın Kazandırdıkları
 • Akıl yürütme
  Problem çözme
  İletişim
  Sorumluluk alma kendini ve duygularını ifade etme
  Strateji geliştirme
  Eleştirel düşünme
  Araştırma
  Karar verme
  Bilgi teknolojilerini kullanma
  Hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirme
  Dikkat ve konsantrasyonu artış
  Çocuklarda odaklanmayı ve yorum yapabilmeyi geliştirir.
  Nesneleri ayırt edebilme yeteneği oluşturur.
  El-göz koordinasyonunun gelişmesini sağlar.

Bir kişinin zeka seviyesi diğer koşullar eşit tutulduğunda ne kadar zor işler başardığı, veya aynı güçlükteki işlerden ne kadar çoğunu başarabildiği, veya ne kadar kısa sürede doğru sonuca ulaşabildiği ile belli olur.
Zeka yaşamın ilk on yılında büyük bir gelişme kaydetmektedir. Bu süre içinde en hızlı gelişme ilk iki yılda gerçekleşir. Başlangıçta davranışı birkaç refleksten oluşan insan, iki yıl sonunda kendi başına yürüyebilen, konuşabilen, bazı basit problemleri çözebilen, neden sonuç ilişkisi kurabilen, basit planlamalar yapabilen, hatırlayabilen bir kişi hale gelir.
Sembollerle düşünebilme 11 yaşında başlar. 12 yaştan sonra zekanın hızında azalma olsa da gelişmeye devam eder. Gelişmenin en üst düzeyine 14-18 yaşlar arasında varılır. Zihinsel güç 30 yaşa kadar bu düzeyde kalır. Daha sonraki yaşlarda yeni şeyler öğrenmedeki başarı yavaş olarak azalmaya başlar, ancak öğrenilen bilgiler kaybolmaz tam tersine yaş ilerledikçe, deneyimden dolayı edinilen bilgiyi kullanmadaki beceri artar.

 • 89

  Toplam Saat

  BİLGİ AL
  KAYIT OL

 • Program İçeriği

  1. Dikkat ve Zeka Geliştirme Etkinliklerinin Uygulanması
  2. Hafıza Geliştirme Etkinliklerinin Uygulanması
  3. Düşünme Becerilerini Geliştirme
  4. Matematik Becerileri
  5. Dinleme Becerileri

  Ç. Akıl ve Zeka Oyunlarının Uygulanması

  1. Akıl Yürütme Ve İşlem Oyunları
  2. Sözel Oyunlar
  3. Geometri-Mekanik Oyunlar
  4. Hafıza Oyunları
  5. Strateji Oyunları
  6. Zeka Soruları
  Modül 1:Dikkat Ve Zeka Oyunları

  A. Dikkat ve Zeka Geliştirme Etkinliklerinin Uygulanması

  Çocukların dikkatini ve zekasını geliştirmeye yönelik hazırlanan bir eğitimdir. Bu eğitimle çocuklarımız ilköğretim hayatına daha sağlam adımlarla başlayacaktır.

  Bu eğitimle;

  Çocuklarda odaklanmayı ve yorum yapabilmeyi geliştirir.

  Nesneleri ayırt edebilme yeteneği oluşturur.

  El-göz koordinasyonunun gelişmesini sağlar.

  Muhakeme bilincini oluşturur.

  Çok yönlü düşünebilmesine katkı sağlar.

  Parça ve bütün ilişkisini kurmasını sağlar.

  Varlıkları biçimlerine göre sınıflandırabilme yeteneği sağlar.

  Görsel ve işitsel becerileri geliştirir.

  Görsel hafızanın daha güçlü ve etkili olmasını sağlar.

  İnsan-nesne-mekan ilişkilerinin kurulabilmesine yardımcı olur.

  4-5-yas-a-b-dikkat-2-li-set

  B. Matematik Becerileri

  C. Akıl ve Zeka Oyunlarının Uygulanması

  • Akıl Yürütme Ve İşlem Oyunları
  • Sözel Oyunlar
  • Geometri-Mekanik Oyunlar
  • Hafıza Oyunları
  • Strateji Oyunları
  • Zeka Soruları
  Modül 2: El Becerilerini Geliştirme Oyunları

  A. Hafıza Geliştirme Etkinliklerinin Uygulanması

  B. Matematik Becerileri

  C. Akıl ve Zeka Oyunlarının Uygulanması

  Kota Big, Atak Oyunu, Bambino Yup, Şeklini Bul, Puzzle, Harita Oyunu, Hatırlama Oyunu, Farklı Olan Resmi Bulma,

  Şekilleri Hatırlama

  Harita Oyunu:

  Harita üzerinde bir şehri veya ülkeyi bulma oyunu.
  Hatırlama Oyunu:Çocuğa bir dakika süresince bir resim gösterilir ve bir dakika sonra resim kapatılır. Daha sonra resimle ilgili sorular sorulur.  Çocuğun kıyafeti ne renkti, Saçı ne renkti, kaç çocuk vardı? gibi.Ya da bizim zekâ testlerinde kullandığımız gibi eksik bir tarafı bulunan resimler gösterilir ve bir süre baktıktan sonra resim kapatılır ve çocuktan resimdeki eksik olan kısmın neresi olduğu bulması istenir.

  Farklı Olan Resmi Bulma:

  Çocuktan, kendisine gösterilen resimlerden diğerlerine göre farklı olanı bulması ve ne açıdan farklı olduğunu açıklaması istenir.Örneğin: üç cansız eşyanın yanına bir hayvan resmi konabilir, ya da üç geometrik şeklin yanına bir çiçek, ya da üç balık resminin yanında bir kuş resmi koyarak farklı olanı bulması istenir.

  Şekilleri Hatırlama:

  bir kâğıt üzerine bir takım geometrik şekiller çizerek çocuğa bir dakika süreyle bakması istenir. Daha sonra resim kapatılır ve çocuktan hatırladıklarını çizmesi istenir.Veya aynı yöntemle birbirinden farklı yıldız, böcek, kuş, elma… Gibi isimler yazılır veya söylenir, daha sonra bunlardan hatırladıklarını söylemesi veya yazması istenir.

  Daha Fazlası İçin..
  • Benzer İki Resim Arasındaki Farkları Bulma: Birbirine benzeyen ama aralarında küçük farklılıklar bulunan iki resim çocuğa gösterilir. Bunların arasındaki farklılıkları çocuğun bulması istenir.
  • Anlatılan Bir Öykü veya Masalla İlgili Sorular Sorma: Çocuğa bir hikâye anlatılır ve bu hikâyenin belli kısımları ile ilgili sorular sorulur, bu çalışma ile çocuğun anlatılanlara konsantre olması sağlanır.
  • Okuduğunu Anlatma: Çocuğa kısa bir okuma parçası verilir ve okuması istenir, okuması bittikten sonra okuduklarını anlatması istenir. Yukarıdaki egzersiz gibi bu da çocuğun okuduğuna konsantre olmasını ve dikkat etmesini sağlayan bir çalışmadır.
  • Son Harften Kelime Bulma: Oyunculardan biri bir kelime söyleyerek oyunu başlatır. Ondan sonra gelen oyuncu, söylenen kelimenin son harfini kullanarak yeni bir kelime söyler. Bu şekilde oyun devam eder.