İlköğretimler İçin Hızlı Okuma Kursu

Okuma alışkanlığı önündeki en büyük engellerden biri de yavaş okumaktır. Çünkü insan beyni çok hızlı çalışan bir organdır. Tüm Türkiye’de yapmış olduğumuz eğitim çalışmalarına göre gördüğümüz o ki; Türk insanı bir dakikada ortalama olarak; 150 kelime okumaktadır. Oysa her insan yaklaşık 800–1000 kelime okuyabilecek bir potansiyele sahiptir. Bir dakikada 1000 kelime okuması gerekirken, okuduğu 150 kelimenin üzerindeki 850 kelimelik boşluk hayaller ile dolmaktadır. Bu da okunan metnin algılanmasını engellemektedir. Bu durum ile sınavda okunan metin tam olarak anlaşılamamakta, bunun sonucu olarak da soru doğru olarak çözülememektedir. Ayrıca yavaş okuduğu için de süre yeterli gelmemektedir. Tüm bunların sonucu olarak sınav başarısı ciddi bir şekilde düşmektedir. Bir başka boyut ise; yavaş okumak okuma alışkanlığı önünde çok ciddi bir engeldir. Çünkü yavaş okunan kitap anlaşılamıyor. Anlaşılmayan bir kitabı insan neden okusun ki. Hızlı okumak kitabın daha iyi anlaşıldığının ispatıdır. Hızlı Okuma ve Algılama Eğitimi ile okuma alışkanlığı önündeki son engeli de aşmış oluyoruz.
Sanılanın aksine yavaş okuma yapıldığında anlatılmak isteneni daha iyi anlamayız.
Hızlı okuma tekniği sayesinde beyin hızla okuma yaptığı için dikkatimiz başka konuya kayamaz ve böylelikle odaklandığımız konuyu (hızlı okuma ile) daha iyi anlarız.
Hızlı okuma göz takibi ile yapılır. Uygulamalı bir eğitim olan bu program, göz tembelliğini gidermek için yapılan egzersizler sayesinde çok kısa bir zamanda hızımızı 3 ya da 4 kat arttırmayı hedeflemektedir. Hızlı okuma kursuna katılan adaylar için okuma ve anlama hızlarının en az iki katına çıkacağının garantisini veriyoruz.

İlköğretim ve ortaöğretim öğrtencileri için düzenlediğimiz hızlı okuma kursu 3 hafta iki gün şeklinde ya da iki hafta üçer gün şeklinde planlanmaktadır. Kurs sonunda elde edecekleri kazanımlar:

  1. Öğrenmeyi öğrenebilen çocuklar, düzenli olmayı da davranış haline
    getirebilecek.
  2. Öğrenmeyi öğrenebilen çocuklar, etkin ders çalışmayı da öğrendiklerinden onlar için ders çalışmak, bir zorunluluk olmaktan çıkacak.
  3. Öğrenilen her bilgi fayda sağlayan çıkarımlara dönüşecek.
  4. Hafıza teknikleriyle beraber anlatılan bu program sayesinde zihin haritaları oluşturulup etkin öğrenme kalıcı hale getirilecek.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir