Hızlı Okuma Yöntemleri Sayesinde Daha Hızlı Kitap Okumak İster Misiniz?

Hızlı Okuma Yöntemleri Sayesinde Daha Hızlı Kitap Okumak İster Misiniz?

Okumak, hiç şüphesiz hepimizin hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Bazı insanlar okumayı bir alışkanlık haline getirip sürekli okuyorken bazıları ise ara sıra okuyarak okuma eylemine katılmış olurlar. Okumayı alışkanlık haline getiren biriyseniz; sürekli olarak okuma becerilerini geliştiren, tarihi ve güncel bilgilere sahip olan, mevcut okuma hızını sürekli olarak arttıran, zihinsel yeteneklerini daha akif kullanan, herhangi bir yazıda verilen mesajı daha çabuk kavrayan, okuma hatalarından kurtulan ve zamanını daha verimli kullanan birisiniz demektir. Tüm bunlardan çıkarılacak sonuç; hayatta başarılı olmanın ve hayatı daha eğlenceli ve verimli geçirmenin yolunun sürekli okumaktan geçtiğidir. Ancak, iyi bir okuyucu olmak istiyorsanız hızlı ve etkili okumanın nasıl gerçekleştiğini bilmeniz ve uygulamanız gereklidir. Hızlı okuma teknikleri nelerdir, nasıl hızlı kitap okunur, hızlı okumanın yolları nelerdir, hızlı okuma etkinlikleri ve okuma eğitimi gibi faaliyetlerden nasıl faydalanılır gibi sorulara cevap bulmalısınız. Bunun için yapmanız gereken kendinize uygun bir hızlı okuma teknikleri kursu bulmaktır. Ankara’da yaşıyorsanız bunun için Bilişsel Akademi’ yi tercih etmelisiniz. Bilişsel Akademi; kursiyerlerine okuma yöntem ve teknikleri konusunda yardımcı olacak hızlı okuma egzersizleri pdf ve hızlı okuma kitabı pdf gibi eşsiz kaynaklar sunmaktadır. Bilişsel Akademi’ ye katılıp siz de hayallerinizdeki gibi daha hızlı kitap okuyabilir, kendinizi geliştirip günün birinde dünyanın en hızlı okuyan insanı olabilirsiniz.

Hızlı Okuma Bir Beceri ve Araçtır!

Son yıllarda yapılan araştırmalarda en fazla okuyan kişilerin üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencileri olduğu tespit edilmiştir. Ancak, bu öğrencilerin aldıkları eğitim dolayısıyla okumaları gereken birçok kaynak bulunmaktadır. Bu yüzden, lisans ve lisans üstü öğrencileri ister istemez hızlı okumak zorundadır. Kısacası, içinde bulundukları vaziyet, onları daha hızlı okumaya yönlendirmiştir. Bu öğrenciler, hedeflerine daha hızlı ulaşmak ve zamanlarını daha verimli kullanmak için kendilerine en uygun hızlı okuma yöntem ve teknikleri konusunu araştırıp bulmuşlardır. Bununla birlikte, hızlı okuma bir araç ve yetenektir. Ancak, hızlı okumanın bir amaç olduğundan bahsedilemez. Hızlı okuma becerisi, elde edilmek istenen her beceri gibi gelişme ve öğrenme sürecinde çaba ve gayret gerektirmektedir. Hızlı okuma asla maddi bir çabayla veya satın alınarak halledilebilecek bir konu değildir. Tam aksine, sürekli çaba göstermenin ve zaman harcayıp gerekli çalışmaların yapılmasının gerekli olduğu bir konudur. Hızlı okuma konusunda çaba ve gayret gösterildiğinde ve bununla birlikte okuyucuyu motive edecek nedenler olduğu durumda bu iş hem sevilerek hem de kesinlikle yorulmadan yapılır. Hızlı okuma eğitimi; 1950’li yıllarda keşfedilmiştir. 1950’li yıllarda ilk olarak ABD’de hızlı okuma teknikleri kursu açılmıştır. Belirli bir zaman geçmesinin ardından okullar, sonrasında ise üniversiteler hızlı okumayı benimsemiş, hızlı okumanın yolları konusunda araştırmalar yapmıştır. Günümüzde ise, ilköğretimden üniversiteye kadar her kurumda ve her seviyeye uygun olarak hızlı okuma yöntem ve teknikleri eğitimi verilmektedir. Öğrenciler, hızlı okuma teknikleri nelerdir, nasıl hızlı kitap okunur, hızlı okuma etkinlikleri nasıl yapılır, hızlı okumanın yolları nasıl bulunur gibi konularda eğitim almaktadır.

Anlayarak Hızlı Okumak

Değişen şartlara ayak uydurma, farklı fikir ve görüşleri yargılama, sürekli değişen dünyaya düzgün ve sağlıklı bakma, doğru ve isabetli karar verme, konuşulan insanlara insani ve mantıklı çözümler ile yaklaşma, doğadaki güzelliklerin inceliğini anlama ve düşünce çabukluğunu arttırmanın yolu hiç şüphesiz sürekli olarak okumaktır. Ayrıca, kültürlü ve gelişmelere karşı duyarlı olmanın yolu da okumaktan geçmektedir. Halkı gerçek anlamda okuyan ve araştıran ülkeler, medeni ve ileri toplumlardır. Bilgi edinmek; hayatı devam ettirme, anlamlandırma ve kolaylaştırma açısından çok önemlidir. Bilgi edinmenin birçok yolu bulunmaktadır. Bunlardan bazıları, basılmış metinleri okumak, başkalarının fikir ve tecrübelerini dinlemek ve bilimsel araştırmalar yapmaktır. Ancak, bilgi edinmenin en iyi yolu hiç şüphesiz okumaktır. Çünkü, insanlar sahip oldukları bilgilerinin yaklaşık %80’lik kısmını okuyarak elde ederler. İnsan zihni, doğru düşünme gücü barındıran bir intiba deposudur. Bu depo; öğretim, eğitim, gözlem, düşünme, okuma ve hayal kurmayla doludur. Görsel ve işitsel araçların gelişmesiyle bazıları yazılı metin okuyarak bir şeyler öğrenme devrinin biteceğini iddia etmiştir. Fakat, yazılı metin okuyarak bilgi edinmenin önemi günümüzde hala daha devam etmektedir. Bu durumun belirli sebepleri bulunmaktadır. Örneğin; görsel ve işitsel araçların saatte 9000 sözcük ritimle vereceği bilgiyi insanlar işitme organları aracılığıyla alır. Ancak, hızlı okumanın tüm kurallarını eksiksiz bir biçimde yerine getiren bir okuyucu, görme duyusunu kullanarak saatte ortalama 27000 sözcüğü hafızasına kaydeder. Ayrıca, bu sayı kişiden kişiye göre değişebilir. Bu durumun bir sonucu olarak, gelişen dünya şartlarına ayak uydurmak isteyen her insan okuyarak öğrenme yolunu kullanmak zorundadır. Okuyarak öğrenme yolunu, en iyi biçimde kullanabilmek için de hızlı okuma tekniklerini öğrenmek ve okuma aşamasında uygulamak gerekir. Hızlı okuma yöntemlerinin geliştirilerek mevcut okuma hızının üzerinde bir hızla anlayarak okumak için öncelikli olarak kişinin okuma frenlerini kaldırması, doğru bildiği yanlışlardan vazgeçmesi gerekmektedir.

Okuma Frenlerinin Ortadan Kaldırılması

Kitap Okuma Alışkanlığı

Okuma eylemi ikiye ayrılır. Sesli ve sessiz okuma; okuma eyleminin çeşitleridir. Sesli okumada, okuma hızını kişinin konuşma hızı belirler. Sessiz okuma ise gözle yapılır. Sessiz okumanın hızını ise kişinin zihninin algılama kapasitesi belirlemektedir. Sessiz okumada sadece görsel araç kullanılır. Bu durum da, sesli ve sessiz okuma arasındaki farkı açıkça ortaya koymaktadır. Kısacası, iyi bir okuyucu sessiz okuma yapar. İnsanlar, küçük yaşlarda öğrendikleri herhangi bir bilgiyi yanlış olsa bile ileride kullanmaya devam ederler. Bu durum, okuma teknikleri için de geçerlidir. Hızlı okumanın faydalarını bilmeyen bir okuyucu; kelimeleri harfler ve heceler halinde okumaya çalışır. İçinden sesli okuyarak, dudak kıpırdatarak ve sürekli olarak tekrar yaparak, kendi okuma hızını düşürür. Bu yüzden, kişinin beyni de yavaş düşünür. İyi bir okuyucunun sahip olduğu tüm özelliklere sahip olmak isteyen bir birey; öncelikle kendisini engelleyen okuma frenlerinden kurtulmalıdır. Okuma frenleri; kelimeleri tek tek okuma, kelimeleri sesli okuma, pasif okuma, sürekli olarak geri dönme, konsantre olamama, hızlı okursam anlayamam düşüncesi, göz idmansızlığı, okuma amacının bilinmemesi, kültür ve bilgi eksikliği, okuma eyleminin yapıldığı ortamın gürültülü olması, dil bilgisi ve kelime dağarcığının yetersiz olması gibi etmenlerdir.

Hızlı Okuma Okuyucuya Neler Kazandırır?

Hızlı okuma teknikleri nelerdir diye merak eden ve bu teknikleri öğrenen bir okuyucu öncelikle kendi eksikliklerini fark eder. Okuma yanlışlarından kurtulur. Beynini çift taraflı kullanarak zihin potansiyelini daha aktif kullanır. Bu sayede, dikkat ve konsantre süresiyle birlikte okuma hızı da en az iki kat daha artar. Ayrıca, hızlı okuma sayesinde anlama ve hatırlama gücü üst seviyelere çıkar. Önceden saatler boyu okuduğu bir metni veya kitabı daha kısa sürede ve anlayarak bitirir. Göz ritmi ve görme kabiliyeti gelişir. Bu sayede, gözleri yorulmaz. Gördüğü şeyleri daha çabuk tanır. Amaçlı ve süreli okuma becerisi gelişir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir