Hızlı Okuma İçin

Hızlı okuma yapabilmek için en uygun şartların yerine gelmesi gerekmektedir. Okuma için ideal ortamın düzenlenmesinde şunlara dikkat edilmelidir:
1. Okuduğunuz sandalye veya koltuğu iyi seçmelisiniz:

Oturduğunuz yer sizi rahatsız etmemelidir; ama uykunuzu getirecek kadar da rahat olamaması gerekir. Ne çok sert ne de çok yumuşak olmalıdır.
2. Aydınlatma ve ışık iyi yapılmalıdır:

İdeal aydınlatma, sağ ve sol omuzun üzerinden, okunan objeye yapılır. Aydınlatma ampulünün, masa üzerinde olmasının yararları vardır. Böyle bir düzende yazı masası, çalışma materyalleri ve koltuk, yeterli miktarda ışık alır.
3. Sessiz ve dikkatinizi tam olarak toplayabileceğiniz bir ortamı seçiniz:

Gürültüden uzak, sizi meĢgul etmeyecek ortamlar gibi. Örnek: Telefon, radyo, televizyon ve insan seslerinden uzak yerler.
4. Gözlerinizi, okuduğunuz materyaller arasındaki açıya göre iyi ayarlayınız:

Göz açısı iyi ayarlanmadığında vücut, materyalin verimli okunabilmesi için ideal durumdan uzaklaşır. Vücut konsantrasyonu bozulur. Göz ile obje arasında yapılması gereken açı 50 – 80 derece arasında değişir. En ideal ise 70 derecedir. Gözünüzle obje arasındaki açıyı ayarlayabilmek için okuduğunuz materyalin durumunu değiştirmeniz gerekir. Böylece vücut konsantrasyonunuzun bozulmasının önüne geçmiş olursunuz.
5. Gözlerinizi yormayınız:

Okurken gözleriniz çok yoğun bir çalışma ortamında bulunduğundan çok yorulur. Görme kusuru olanların gözlerinin yorulması daha çabuk olur. Yavaş okuyan insanların gözleri de çabuk yorulur; çünkü yavaş okumada göz bir sayfada 1000–2000 duruş yaparsa hızlı okumada gözün yaptığı duruş sayısı 300 – 400‟e düşer.
6. Gözlerinize esneklik kazandırınız:

Gözlerinize esneklik kazandırabilmek için gazete ve dergi sütunlarını kullanınız. Yapmanız gereken şey, sütunların her satırındaki ilk ve son kelimelerini okuyarak ilerlemedir. ( Kadıoğlu 2001, 115-116)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir