DGS Grupları

 • DGS GRUPLARI ETKİN HIZLI OKUMA VE SINAV TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

  Etkin Hızlı Okuma Bilgiler
  Okuma ve Anlama Hızınızın Ölçümü
  Etkin Hızlı Okuma Egzersizleri
  Bilgisayar destekli programlar
  Çalışma Kitabımız
  Basılı kaynaklar (kitaplar, dergiler, gazeteler, web siteleri, e-posta vb)
  Hızlı Okumayı Etkileyen Faktörler
  Etkin Hızlı Okuma Sistemi
  Fotografik Okuma
  Ön Okuma
  Hızlı Okuma
  Detaylı Okuma
  İleri Okuma Teknikleri
  Esnek Okuma
  Tarama Teknikleri
  Göz Atma Teknikleri
  Seçici Okuma
  Etkili gözden Geçirme
  Not Alma
  Zihin Haritaları Çıkarma
  Amaçlı Okuma
  Aktif Okuma
  Ana düşünce, yardımcı düşünce, konu tespit etme
  LKS, YKS, ALES, DGS, KPSS Paragraf Soruları Çözümlerinde Dikkat Edilecek Hususlar
  Sınav Odaklı Dikkat Soruları
  Sınavlarda Ön Hazırlık
  Form Doldurma
  Soru Köklerini Okuma
  Şıkları Net Görme
  Olumlu Olumsuz Soru Köklerini Ayırma
  Çeşitli Egzersizler
  Soru Çözümleri

  LKS, YKS ( TYT-AYT ), ALES, DGS, KPSS grubun ihtiyacına göre belirlenir.