Anlayarak Hızlı Okumanın Amaçları

1. Göz kaslarını hızlandırabilmek,
2. Görme ve anlama hızını artırabilmek,
3. Göz-beyin egzersizleri ile gözün algılama hızını geliştirebilmek,
4. Gözün dikkat kabiliyetinin artması ve çabuk taramayı öğrenebilmek,
5. Gözün yanal ve dikey açısını geliştirerek kelime gruplarını bir kerede okumaya çalışabilmek,
6. Gözün aktif görme alanını genişletebilmek,
7. Odaklanma süresini artırabilmek,
8. Aktif görüş sahasını büyütebilmek,
9. Sağ ve sol beyinlerin aynı anda hem bütünü hem de ayrıntıları görüp algılayabilmesini sağlamak,
10. Beyin ile okunan metin arasında daha çabuk ve net bir ilişki kurabilmek,
11. Yorulmadan ve duru bir biçimde öğrenebilmek,
12. Okunan metinleri daha iyi anlayabilmek,
13. Okumayı daha eğlenceli hale getirebilmek,
14. Okuma alışkanlığı kazanabilmek,
15. Hızlı okuduğumuz metni, hızlı bir şekilde anlayabilmek,
16. Sözcük hazinenizi ve genel bilgi birikiminizi, daha kısa sürede arttırmanızı sağlayabilmek,
17. Okuma ve anlamayı zorlaştıran nedenlerden uzaklaĢabilmek,
18. Klasik okuma ile üstün okuma tekniklerini karşılaştırabilmek,
19. Okurken, düzenli ve hızlı bir ritim kazanabilmek,
20. Sözcükleri, şekilleri yoluyla tanıyabilmek,
21. Okunan metinde, ana düşünceyi yakalayabilmek,
22. KPSS, ÜDS, ÖSS vb. sınavlarda, okuma parçalarının test sorularını zaman kaybetmeden ve doğru anlayarak cevaplayabilmek,
23. İç disiplin sağlayabilmek,
24. Zamanı verimli şekilde kullanabilmek,
25. Kendimize güvenmeyi öğrenebilmek,
26. Farklı avantajlara sahip olduğumuzu görebilmek,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir