ALES Grupları

 • ALES GRUPLARI ETKİN HIZLI OKUMA VE SINAV TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

  Etkin Hızlı Okuma Bilgiler

  Okuma ve Anlama Hızınızın Ölçümü

  Etkin Hızlı Okuma Egzersizleri

  Bilgisayar destekli programlar

  Çalışma Kitabımız

  Basılı kaynaklar (kitaplar, dergiler, gazeteler, web siteleri, e-posta vb)

  Hızlı Okumayı Etkileyen Faktörler

  Etkin Hızlı Okuma Sistemi

  Fotografik Okuma

  Ön Okuma

  Hızlı Okuma

  Detaylı Okuma

  İleri Okuma Teknikleri

  Esnek Okuma

  Tarama Teknikleri

  Göz Atma Teknikleri

  Seçici Okuma

  Etkili gözden Geçirme

  Not Alma

  Zihin Haritaları Çıkarma

  Amaçlı Okuma

  Aktif Okuma

  Ana düşünce, yardımcı düşünce, konu tespit etme

  LKS, YKS ( TYT-AYT ), ALES, DGS, KPSS Paragraf Soruları Çözümlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

  Sınav Odaklı Dikkat Soruları

  Sınavlarda Ön Hazırlık

  Form Doldurma

  Soru Köklerini Okuma

  Şıkları Net Görme

  Olumlu Olumsuz Soru Köklerini Ayırma

  Çeşitli Egzersizler

  Soru Çözümleri

  LKS, YKS ( TYT-AYT ), ALES, DGS, KPSS grubun ihtiyacına göre belirlenir.