sat özel ders

  • YÖS, SAT, GRE, GMAT MATEMATİK ÖZEL DERS

    YÖS, SAT, GRE, GMAT MATEMATİK ÖZEL DERS Özel ders öğretmenlerimiz YÖS, SAT, GRE, GMAT alanlarında uzmandır. Eğitimlerimize psikologlarımız yönlendirme yapar. 1 ders 40 dakikadır. Dersler çocuğun öğrenme ve anlama hızına göre planlanır. Etika Eğitim,  grup ya da özel ders alan öğrencilerin öğrenmedeki bireysel farklılıkları takip ederek her öğrencinin öğrenme düzeyini arttırır. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz: […]