özzel ders bürosu

  • Hızlı Okuma

    Herkes Hızlı Okuyabilir

    Hızlı okuma, küçük yaşlardan itibaren neredeyse her öğrencinin gereksinim duyduğu oldukça değerli bir meziyettir. Hızlı okuma, özellikle Türkiye’nin eğitim sistemi içerisinde akademik başarıya odaklanmış öğrenciler tarafından da ihtiyaç duyulan bir özellik halini almıştır. Bunun en büyük sebebi kuşkusuz merkezi sınavlarda sıklıkla test edilen hızlı okuma ve okuduğunu anlama becerisinin, sınav sonuçlarını yüksek oranda etkiliyor olmasıdır. […]

  • Matematik Özel Ders

    MATEMATİK ÖZEL DERS Özel ders öğretmenlerimiz matematik alanında kitap yazarıdır. Eğitimlerimize psikologlarımız yönlendirme yapar. 1 ders 40 dakikadır. Dersler öğrencinin öğrenme ve anlama hızına göre planlanır. Etika Eğitim,  grup ya da özel ders alan öğrencilerin öğrenmedeki bireysel farklılıkları takip ederek her öğrencinin öğrenme düzeyini arttırır. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz: Öğrenci öğrenme düzeyleri takip edilir. Öğrenmenin […]