özel des siteleri

  • Matematik Özel Ders

    MATEMATİK ÖZEL DERS Özel ders öğretmenlerimiz matematik alanında kitap yazarıdır. Eğitimlerimize psikologlarımız yönlendirme yapar. 1 ders 40 dakikadır. Dersler öğrencinin öğrenme ve anlama hızına göre planlanır. Etika Eğitim,  grup ya da özel ders alan öğrencilerin öğrenmedeki bireysel farklılıkları takip ederek her öğrencinin öğrenme düzeyini arttırır. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz: Öğrenci öğrenme düzeyleri takip edilir. Öğrenmenin […]